Nám sa porád cosi zdá

Mužský sbor z Lipova a cimbálová muzika Petra Galečky

Nám sa porád cosi zdá
1. Tá moravská brána táhlá podle F. Bartoše 1:31
2. Keď sem išel pres ten les táhlá podle J. Poláčka 2:16
3. Kosí Jano táhlá podle J. Miškeříka 2:10
4. Hrajte, že ně hrajte táhlá sedlácká podle J. Miškeříka 4:53
5. Sedláci sů páni táhlá podle F. Hrbáče 3:54
6. Ej, na tem našem díle táhlá podle F. Bartoše 1:45
7. Šohaj trávu seče táhlá podle F. Černého 2:01
8. Pri tem Hodoníně táhlá podle J. Kubíka 2:32
9. Dobrý večer vám táhlá podle J. Poláčka 2:24
10. Husárovi dobre je verbuňk podle J. Poláčka 3:17
11. Letěl, letěl roj táhlá podle J. Poláčka 4:46
12. Porůbali tesarů táhlá podle J. Poláčka 4:01
13. Chodí rychtár po dědině táhlá podle J. Miškeříka 1:12
14. Sládečkovi koně balada podle F. Bartoše 4:37
15. Hory, hory táhlá podle J. Poláčka 1:42
16. Dybych já pił táhlá podle D. Holého 3:42
17. Keby nám to Pánbu dał táhlá podle F. Bartoše 1:37
18. Nám sa porád cosi zdá táhlá sedlácká podle D. Holého a J. Miškeříka 4:54
Copyright © 2018, Mužský sbor z Lipova,   | Poslední aktualizace 28. 1. 2014