Mužský sbor z Lipova,  u jehož zrodu stáli především tehdejší starosta Lipova František Jagoš, Ladislav Jagoš-Jožíček, František Sedlář, ten se ujal vedení sboru a jeho zástupce Miroslav Jagoš, vznikl v roce 1996.

Výrok Františka Sedláře, dlouholetého klarinetisty cimbálové muziky Jarka Miškeříka a cimbálové muziky Martina Hrbáče: „Když zpívat, tak jedině trojhlasně a především horňácké písničky,“ který pronesl na jedné z prvních zkoušek, se daří úspěšně naplňovat. Při harmonizování písní vychází Fr. Sedlář z původních melodií zapsaných F. Bartošem, J. Poláčkem a jinými sběrateli.

Nedrží se však „jakýchsi vžitých pravidel“ mužského zpívání na Horňácku, ale hledá nové způsoby interpretace lidové písně a pokud možno bez doprovodu muziky. Doménou jsou táhlé písně převážně horňácké, které si členové sboru zamilovali pro obsahovou i melodickou jedinečnost, s níž vypovídají o citovém bohatství našich předků. Jejich vztah k přírodě, k rodnému kraji krystalizuje v těchto písních stejně jako touhy po čistém společenství a lásce, které se nemohly naplnit pod tíhou či přímo tragickými údery života.

Kdo chce najít perly, musí se ponořit pod hladinu. Při prvním pokusu možná ty nejkrásnější neobjevíte. Spatřit a vnímat jejich krásu vyžaduje soustředění posluchače, ony se totiž nijak přímo nevnucují.

Copyright © 2018, Mužský sbor z Lipova,   | Poslední aktualizace 28. 1. 2014